TOKYAP Andezit

Andezit Fiziksel-Kimyasal Özellikleri:


Özgül Ağırlığı          2.67 gr / cm3

Birim Hacim Ağırlığı 2 .24 gr / cm3

Gözeneklilik Derecesi       % 16,1

Doluluk Oranı             % 83.9

Basınç Dayanımı       716 kg / cm2

Eğilme Dayanımı       163 kg / cm2

Darbe Dayanımı   12 kg.cm / cm3

Aşınma Dayanım  18.1 cm2 / cm2

Ağırlıkça Su Emme Oranı % 6.54

Görülür Porozite         % 9.51

Atmosfer Basınıcı Altında 

Su Emme ( Ağırlıkça)  %4.28

Don Dayanımı (Ortalama

Ağırlık Azalması)          %0.04